Aktuality

MĚSTO HLEDÁ SČÍTAČE DOPRAVY

2.5.2016

V průběhu května až října roku 2016 opět proběhne v Hradci Králové Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR. V této souvislosti shání Magistrát města Hradec Králové sčítače na vybrané úseky místních komunikací, kteří by tuto činnost zajistili. Výše odměny za zajištění sčítání na vybraných místech je 80 Kč za hodinu.      

Požadavky na zájemce o sčítání:

  •  bezúhonnost
  •  věk min. 15 let
  •  dokončená povinná školní docházka (9 let)
  •  souhlas zákonného zástupce (v případě věku nižšího 18 let)

Spolupráce bude zajištěna formou dohody o provedení práce.

Na území města Hradec Králové (na vybraných místních komunikacích) bude sčítání probíhat v následujících termínech:

datum sčítání

v roce 2016

den v týdnu

doba (hod.)

19. květen

čtvrtek

07:00 - 11:00

19. červen

neděle

16:00 - 20:00

20. červenec

středa

13:00 - 17:00

16. září

pátek

14:00-18:00

21. září

středa

07:00 - 11:00

20. říjen

čtvrtek

13:00 - 17:00

Sčítací úseky (konkrétní stanoviště) a počty sčítačů na místních komunikacích města Hradec Králové jsou uvedeny zde nebo na mapě.

 

V případě Vašeho zájmu o provedení sčítání je možné se obrátit na Odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové (kontaktní osoba: Ing. Karel Šimonek, 495 707 624, Karel.Simonek@mmhk.cz nebo DiS Kateřina Slováková, 495 707 589, Katerina.Slovakova@mmhk.cz), a to nejlépe mailem. Zde budou dále upřesněny všechny údaje, které jsou potřeba pro uzavření dohody o provedení práce před termínem zahájení sčítání. Pro zjednodušení administrativy je možné využít formulář.     

Upřednostňujeme obsazení všech sčítacích termínů.