Aktuality

První víkend v září bude omezen provoz na cyklostezce směrem na Jaroměř

13.8.2014

První víkend v září bude uzavřena část cyklostezky HK-Smiřice-Jaroměř, a to v úseku most Černožice – slepé rameno Labe směr Jaroměř. TJ Sokol Černožice zde pořádá v neděli 7. září 2014  již 42. ročník kanoistického závodu Černožický kilometr. Cyklostezka by měla být uzavřena od soboty 6. září, v odpoledních hodinách se budou podle sdělení pořadatel stavět stany a instalovat ozvučení. Zprovoznění cyklostezky se předpokládá v neděli v podvečer,  tedy po skončení závodů. Pořadatelé děkují za pochopení.

Jako objízdnou trasu  tohoto úseku cyklostezky lze využít zpevněnou „polní cestu“ , která vede souběžně s cyklostezkou pod hrází. I zde je ovšem třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť se očekává přítomnost značného množství návštěvníků a závodníků. Pro bruslaře tento objízdný úsek v délce cca 600 m není vhodný. Také lze využít objízdnou trasu přes obec Černožice po veřejné komunikaci  III. tř. od mostu Černožice směr Semonice, Jezbiny, Jaroměř.

Zdroj: Obec Černožice a pořadatel TJ Sokol Černožice