Hlavní snahou města Hradec Králové dnes je koncepční přístup k cyklistické dopravě (resp. dopravě jako takové). Cílem je začlenění a integrace cyklistické dopravy do dopravního systému města tak, aby se jízdní kolo stalo plnohodnotným a konkurenceschopným dopravním prostředkem pro každodenní využití.

29.ledna 2013 byl Zastupitelstvem města Hradec Králové přijat strategický dokument KONCEPCE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V HRADCI KRÁLOVÉ, který definuje jednotlivé cíle, konkrétní opatření a aktuální úkoly a záměry podporující cyklodopravu v našem městě. Na základě zkušeností z cyklisticky vyspělých zahraničních měst jde o jeden z kroků k zajištění udržitelné městské mobility.

(PDF)

Tato koncepce přímo nenavrhuje způsoby vedení a řešení cyklistické dopravy ve městě, to je předmětem navazujících plánovacích podkladů, jako je např. generel dopravy, apod.

Vlastní koncepce rozvoje cyklodopravy v našem městě je tak zejména dopravně politickým dokumentem, který definuje moderní přímé i nepřímé nástroje, opatření a různé ekonomické a organizační principy vedoucí k podpoře cyklistické dopravy. Koncepce však navrhuje i konkrétní cíle a záměry, které se, doufejme, podaří postupně prosadit.

Koncepce vychází z integrovaného přístupu k plánování dopravy a mobility ve městě. Cílem je zvýšení podílu cyklistů v dopravě, ne však formou konkurence či omezování hromadné a pěší dopravy. Určitě je zájmem také zvýšit hodnotu veřejného prostoru ve městě a vhodnou dopravní politikou vyvážit podíl IAD na dělbě přepravní práce.

Nejde tak pouze o výstavbu dalších (a někdy drahých) kilometrů stezek pro cyklisty, ale o vytvoření vhodných a bezpečných podmínek pro jízdu na kole ve městě. Konkrétně jde např. o kvalitní podmínky pro parkování kol, plošné zklidňování i omezování dopravy, preferenci MHD, zprůjezdnění jednosměrek pro cyklisty, apod. Nově pak koncepce pracuje v zahraničí již zcela obvyklými nástroji, jako jsou plány mobility (školní, firemní, atd.), management mobility, sdílení automobilů, apod.    

Souběžně budou realizovány větší infrastrukturní projekty, jako je napojování příměstský městských částí na centrum a dále dálkové cyklotrasy (Labská stezka a její část HK-PCE a cyklotrasa č. 14 Odra-Nisa, která by měla HK procházet západovýchodním směrem). 

 

Koncepce tak zapadá i do cílů nově vzniklé Asociace měst pro cyklisty, která nám mimo jiné nabízí spolupráci a podporu na celonárodní úrovni. Jako velmi důležité je pak zapojení a podpora široké veřejnosti, využívání průzkumů a ohlasů obyvatel.