Doprava kol v MHD

Dopravní podnik města Hradec Králové nabízí pro cyklisty možnost přepravy kol v autobusech a trolejbusech městské hromadné dopravy. Můžete se tak lehce dostat například do městských lesů, nebo k dálkovým cyklotrasám, které městem vedou.

Přepravu kol v MHD upravuje čl. 5 Smluvních přepravních podmínek:

1) Cestující může vzít do vozidla dětský kočárek s dítětem i bez dítěte jen s vědomím řidiče a pokud to obsazení vozidla dovoluje, a to jen určenými dveřmi. Průjezd kočárku vozidlem není povolen. Ve vozidle smí být přepravován pouze jeden kočárek, řidič může výjimečně povolit přepravu dalších kočárků pokud to provozní poměry na lince umožňují. Kočárek se přepravuje ve vyhrazeném prostoru označeném na vnější straně dveří vozidla symbolem kočárku. Cestující musí vždy zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy. Přeprava dětského kočárku s dítětem i bez dítěte se nezpoplatňuje.

2) Přeprava jízdních kol je umožněna ve všech dnech za stejných podmínek jako u kočárků s tím, že přeprava kočárku s dítětem je upřednostněna.

www.dpmhk.cz

 

Cyklobusy

Z Hradce Králové do okolí a zpět je možné se s kolem dostat s využitím cyklobusů. Jejich aktuální trasy a jízdní řády naleznete na Turistickém portálu Královéhradeckého kraje www.kralovehradeckyregion.cz.

ORLICKÉ HORY -  I pro letošní rok 2016 pro Vás připravujeme projekt Cyklobusy do Orlických hor, oblasti Bukové hory a Králického Sněžníku. Poprvé autobusy vyjedou v sobotu dne 28. května 2016 a budou jezdit každý víkend a také o svátcích až do 28. září 2016. I letos se můžete těšit na zajímavé tipy na turistické cíle, které budou naplánovány s trasou cyklobusů a budou vycházet každý týden v regionálním tisku.

PODKRKONOŠÍ – Máte rádi cyklistiku a krásné zážitky? Využijte hustou síť cyklotras a cyklostezek v Podkrkonoší a nabídku cyklobusů.