Zelený okruh – třetí okruh Hradce Králové

Okruh kolem Hradce Králové pro 21. století, pro pěší a cyklisty, ale i pro vše živé a nemotorizované…

Aktuálně je otevřená 1. etapa okruhu z Roudničky do Svinar, otevření 2. etapy se předpokládá v průběhu roku 2014, další etapy budou následovat. 

VNĚJŠÍ OKRUH - souvislý pás zeleně, přírodní čára obzoru, propojující stávající stabilní lesní plochy i drobnější lesíky či skupiny stromů. Okruh bude mít podobu remízů a luk, lesoparku či lesa, jehož páteří se stane kvalitní cykloturistická trasa doprovázená novými terénními úpravami.

RADIÁLNÍ PÁSY - pásy v území s převahou přírodních prvků, lesoparkové plochy, vybavené vhodnou cykloturistickou infrastrukturou s návazností sportoviště a rekreační plochy. Pásy pronikají ve své přírodní podobě co nejhlouběji do zastavěného území a nenásilně propojují město s příměstskou krajinou. Pásy zeleně jsou umístěny na plochy dnes nezastavěných a většinou i těžko zastavitelných zaplavovaných oblastí. Celek pak bude zajišťovat funkce spojené s udržitelným rozvojem města.

Ing. arch. Pavel Zadrobílek, autor návrhu

 

ŠEST FUNKCÍ ZELENÉHO OKRUHU

1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY. Zelený okruh vytváří zcela jednoznačné a kvalitně rozvržené biopásy, které propojují všechny vnější biokoridory v krajině okolo města. Trasa je vedena převážně volnou krajinou a zajistí útočiště pro polní a lesní zvěř pohybující se v příměstské krajině.

2. RETENČNÍ PROSTOR POVRCHOVÉ VODY. Zelený okruh leží na rozmezí města a volné krajiny a doprovází vodní toky, snížená či jinak obtížně zastavitelná místa. Je ideálním místem pro zachycení a zadržení povrchových vod. Funkčnost se posílí výsadbou společenstev luhů se schopností udržet mikroklima.

3. HLUKOVÁ BARIÉRA. Terénní úpravy-modelování spolu s výsadbou zeleně zmírní vlivy dopravních staveb (zejména dálnice D11) na venkovskou krajinu a ochrání krajinný ráz.

4. KVALITA VZDUCHU. Proudění vzduchu nad volnou krajinou bude na hranici města obohaceno silicemi a vlhkem z korun stromů Rovněž prach z polí i silnic bude účinně zadržován souvislou hradbou olistěných dřevin.

5. REKREAČNÍ TRASA. Okružní trasa v celkové délce 41 km doplní a propojí 9 radiálních cykloturistických tras o délkách 3,5 až 6 km. Celek vytvoří unikátní, variantní cykloturistickou, běžeckou a běžkařskou síť pro krátkodobou rekreaci, dostupnou bez použití auta z každého místa ve městě i z příměstských obcí.

6. ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ. Celek zeleného okruhu prorostlý do organismu města pomůže odstranit nedostatky městské zástavby, a to v podobě chybějící vazby na přírodní zeleň a volnou krajinu a také stírá rozdíly v dostupnosti přírodních prvků mezi jednotlivými obytnými čtvrtěmi.

 

Archeocyklotrasa

Jednou z hlavních atraktivit Hradecka je Archeopark ve Všestarech, ale významné archeologické lokality jsou i na dalších místech Hradecka. Můžete je poznat v rámci naučné archeocyklotrasy. Začátek trasy je v Hradci Králové u zimního stadiony a konec na nádraží ve Smiřicích. Trasa má 25 km a lze i absolvovat i v protisměru. Dále je možné se z ní napojit na Labskou cyklotrasu a dokončit tak celý okruh. Na trase naleznete 14 infotabulí s mapkami, rekonstrukcemi a artefakty ve významných archeologických lokalitách Hradecka.

Seznam zastávek

1 Hradec Králové – Regiocentrum – hradiště na soutoku Labe a Orlice

2 Svobodné Dvory – autobusová zastávka - bohaté hroby slévačů kovů

3 Svobodné Dvory – restaurace - místo úlovku mamuta

4 Chaloupky – oplocená zahrada - slovanské hroby z počátku dějin

5 Rosnice – autobusová zastávka - depot ukrytý v blízkosti pravěkého dvorce

6 Všestary  – Archeopark pravěku - osady nejstarších zemědělců

7 autobusová zastávka u hlavní silnice HK – Jičín na panelovém chodníku - na počátku doby kovů

8 Šrámův kříž, odpočívadlo mezi stromy nad/za obcí Rozběřice - pohřebiště nejstarších známých etnik kolem změny letopočtu

9 odpočivadlo před obcí Neděliště - pohřebiště ze závěru pravěku

10 ústí polní cesty zprava k silnici cyklotrasy před obcí Sendražice - starší doba bronzová

11 rozšíření silnice na vrcholu stoupání za obcí Rodov vlevo na straně lesa - neolitické dílny na zpracování kamene

12 za obcí Habřina vlevo po polní cestě k odpočívadlu pod vrchem Chloumek – pod hradištěm a pohřebištěm z přelomu doby bronzové a železné

13 v obci Holohlavy vlevo než přejedete přes hlavní silnici HK – Jaroměř - rondely z mladší doby kamenné

14 po sjezdu k nádraží Smiřice vlevo za přejezdem železnice - kámen jako svědek doby kamenné

Naučné stezky Chlum 1866

Návrší Chlum a jeho okolí se stalo 3. 7. 1866 místem jedné z největších bitev 19. století v Evropě. Tato oblast je protkána naučnými stezkami i doporučenými cyklotrasami s informačními tabulemi, které vás seznámí se zajímavými místy a okolnostmi bitvy i s pomníky a památníky, které vznikly jako vzpomínka na ty, kteří zde položili své životy.

www.chlum1866.cz, www.1866.cz