Údaje o statistikách nehod, jejich zobrazení v mapě a další zajímavé informace o dopravě je možné najít v systému jednotné dopravní vektorové mapy („Statistické vyhodnocení nehod v mapě“ a „Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybrané lokalitě“).