DOPRAVNÍ CHOVÁNÍ OBYVATEL MĚSTA

Město Hradec Králové pravidelně zjišťuje důležité údaje o dopravním chování obyvatel města. Průzkum je prováděn v rámci Společných evropských indikátorů, konkrétně A.3 - Mobilita a místní přeprava cestujících. Zatím poslední tyto údaje pro HK jsou z roku 2013:

 

Poslední plošný průzkum cyklistické dopravy na území města Hradec Králové byl proveden v roce 2004.