Pro dotazy, podněty a připomínky k cyklodopravě využijte prosím cyklomail:  cyklohradec@mmhk.cz

Pro náměty, otázky a návrhy z oblasti cykloturistiky využijte prosím turistický mail: turista@mmhk.cz

kontaktní osoby

cyklokoordinátor města:
Ing. Karel Šimonek
mail: Karel.Simonek@mmhk.cz, tel. +420 495 707 624
Magistrát města Hradec Králové
odbor hlavního architekta
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

manažerka cestovního ruchu:
Mgr. Milena Březinová
mail: Milena.Brezinova@mmhk.cz, tel. +420 495 707 291
Magistrát města Hradec Králové
odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové