Z Hradce podél Labe až na Kuks

 
Nová cyklostezka dlouhá 26 km propojila Hradec Králové s nejzajímavějšími regionálními památkami Hospitalem Kuks, kaplí ve Smiřicích a pevností Josefov. Vyhledávaná trasa vede převážně podél řeky Labe po rovině a je vhodná i pro rodiny s dětmi. Až na krátké úseky ji mohou využít i milovníci in-line bruslí.

Mapa trasy cyklostezky

Informační materiál stezky

 

POPIS TRASY

Labská stezka č. 2 prochází v Hradci Králové podél řeky Labe, cca 500 m od historického jádra a 1,5 km od vlakového nádraží a terminálu hromadné dopravy. Po značení se z centra města (od budovy Muzea východních Čech) cyklista dostane ke Kamennému mostu na Pláckách, odkud je stezka vedena po levém břehu až do Předměřic nad Labem.

Zde se přejede přes jez na pravý břeh a dále se pokračuje do Lochenic. U mostu je nutné ze stezky odbočit vlevo na stávající komunikaci a na prvním odbočení za železničním přejezdem pokračovat vpravo – objíždí se přírodní rezervace Trotina (viz pozn. níže). Po stávající komunikaci (opět se přejíždí železniční přejezd) a za mostkem přes říčku Trotina se najíždí na polní nezpevněnou cestu (tu má do asfaltové podoby rekonstruovat Státní pozemkový úřad). Po cca 300 m polní cesty se cyklista opět dostane na asfaltovou stezku, která jej přivede do zámeckého parku ve Smiřicích.

Ve Smiřicích stezka pokračuje po stávající komunikaci ke střelnici a nastoupá u jezu na hráz na pravém břehu. Po pravém břehu vede kolem loděnice v Černožicích, pod Semonicemi až k čistírně odpadních vod v Jaroměři.

Od čistírny se po stávající komunikaci dojede k mostu, za ním se odbočí doleva na štěrkovou cestu podél řeky Metuje kolem tenisových kurtů v Josefově. Z této cesty se odbočí doleva na stávající komunikaci a za mostem na silnici směr Rychnovek. Po 500 m se za zahrádkami sjede doleva na nový cementobetonový povrch směrem k průmyslovému komplexu Karsit. Na konci je vlevo přejezd mostu po stávající komunikaci, pak se odbočí vpravo podél řadových domů a za nimi úzkou uličkou dolů k Úpě.

Podél řeky stezka dovede cyklistu k podchodu pod silnicí I. tř. Hradec Králové – Náchod a následuje po stávající komunikaci ke krematoriu. Za ním se sjede dolů z kopce a dále vede stezka pořád po ukazatelích rovnou za nosem přes Heřmanice, Brod n. L. až do Kuksu.

Délka stezky je 26 km, trasa vede převážně v těsné blízkosti řeky Labe (v Jaroměři i podél Metuje a Úpy). Trasa je lehká, vhodná pro běžná kola, lze jí pohodlně projet i s vozíkem pro dítě.

Sjízdnost pro in-line: Stezka je sjízdná i pro in-line bruslaře s výjimkou těchto částí:

  • úsek mezi Lochenicemi a Smiřicemi v délce 300 m – nezpevněná polní cesta (bude rekonstruována);
  • úsek v Jaroměři u tenisových kurtů v délce 700 m – štěrkový povrch (aplikován z důvodu ochranného pásma pevnosti Josefov);
  • úsek v Jaroměři u krematoria v délce 50 m – štěrkový povrch.

Pozn.: Průchod rezervací Trotina nemohl být z časových důvodů součástí celého projektu cvklostezky – nestihlo by se požádat o dotace, tudíž by žádná cyklostezka nebyla. Nyní však připravujeme bezpečnostní propojení úseku 2 a 3 právě touto rezervací, které si především vyžádá výstavbu nového přemostění přes říčku Trotina.