Další opatření pro cyklisty

Zejména v centru města, v silně urbanizovaných oblastech s intenzivní pěší dopravou a na úsecích s potřebou plynulé a rychlé jízdy na kole se často volí vedení cyklistické dopravy v tzv. hlavním dopravním prostoru (HDP), tj. v zásadě na vozovce společně s motorovou dopravou. Cílem je zde plnohodnotná integrace cyklistů do provozu a společné vnímání ve využití dané pozemní komunikace. Nejčastěji je to formou vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty (V14), prostorem pro cyklisty u křižovatek (V19) nebo piktogramového koridoru pro cyklisty (V20).

         

 

Co je piktogramový koridor pro cyklisty (V20).

Tato novinka vyznačuje základní prostor a směr jízdy cyklistů a řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se nachází na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů. Jeho užití však nezakládá cyklistům žádná zvláštní práva ve vztahu k řidičům motorových vozidel, ani ve vztahu k chodcům, kteří se na komunikaci mohou nacházet. Cílem užití piktogramového koridoru je vhodně napomoci vnímání společného dopravního prostoru cyklisty a ostatními, především motorizovanými účastníky provozu. Jednotliví uživatelé o sobě vzájemně lépe vědí a chovají se předvídatelněji = sdílení dopravního prostoru. Toto vodorovné dopravní značení, složené z piktogramu cyklisty a směrového znaku, vhodně podkresluje doporučený bezpečný a plynulý průjezd cyklistů danou komunikací, při zachování dostatečných bezpečnostních odstupů.

Toto dopravní opatření velmi efektivně hospodaří s prostorem komunikace a může být provedeno tam, kde současná legislativa bezproblémově jiná opatření pro cyklisty neumožňuje.

 

Světelná signalizace pro cyklisty.

Zde je potřeba zvýšená pozornost! Na hlavních světelně řízených křižovatkách byla  minulosti instalována tříbarevná soustava se signály pro cyklisty umístěná vždy před daným jízdním pruhem s tím, že jízdní pásy např. u silničního okruhu se nepřejíždějí současně najednou. Toto řešení je pro cyklisty matoucí a zejména pro někoho z jiného města přináší tato situace bezpečnostní riziko. Jde o situaci se záměnou vnímání signálu, který v tu chvíli pro nás neslouží - foto:

 

Dalším vhodným opatřením zajišťujícím vhodné podmínky pro cyklisty je tzv. plošné zklidňování dopravy - zóny. Jde zejména o pěší a obytné zóny, dále pak zónu 30. Zde v zásadě přímá cyklistická infrastruktura nemusí být, plošné zklidnění a související regulace motorové dopravy plně vyhoví dobrým podmínkám pro jízdu na kole, umožní projetí i úseky, kde motorové doprava nemůže a celkově se zvyšuje pocit bezpečné dopravy.