Cyklokomunikace

Hradec Králové je obecně známý jako město cyklistů. Výhodou je rovinatý terén, dobré klimatické podmínky, tradice spojená s ohleduplností vůči cyklistům a zejména nadčasově založený radiálně okružní dopravní systém města, jehož silniční okruh a významné radiální komunikace jsou téměř po celém svém obvodu doplněny stezkou pro cyklisty a chodce. Základ tohoto systému, který určuje hlavní dopravní trasy, byl položen s výstavbou silničního okruhu města z období 60. až 70 let minulého století.

Na kole se v Hradci jezdí téměř všude a v zásadě každý v Hradci kolo někdy využil. K cyklistům zde existuje relativní míra tolerance (ze strany chodců i řidičů), nicméně ta by však neměla být zneužívána. Respektování dopravních předpisů a ohled na „slabší“ účastníky provozu by se tak měly stát přirozenou součástí dopravy obyvatel města.    

 

Komunikace pro cyklisty

V současné době se na území města nachází přibližně 79 km cyklistických komunikací. Jedná o oficiálně stanovené cyklistické komunikace s dopravním značením, dále doplněné o komunikace  pro cyklisty vhodné – tj. s jistou mírou bezpečnosti, omezeným provozem aut, apod. (např. lesní a parkové cesty, koruny hrází, ...).

 

Cyklistickou síť města dnes tvoří převážně:

 C 9 - stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem

 C 10 - stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

 IP 20 - vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty

 IP 27 - pěší zóny

 C 8 - samostatné stezky pro cyklisty

 V20 pitkogramový koridor pro cyklisty

 B11 – komunikace s možností jízdy cyklistů